โต๊ะจีนลุงทำ
โต๊ะจีนราคา1500บาท
ออเดิร์ฟ
ไก่พะโล้
ไก่พะโล้
กระเพาะปลาน้ำแดง
ยำรวมมิตร
ปลาทับทิมสามรส
ปลาทับทิมสามรส
ข้าวผัดปู
โต๊ะจีนแกงส้ม
แกงส้มชะอมกุ้ง
เงาะลอยแก้ว